Wójt Gminy Godów ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na realizację Programu Zdrowotnego Gminy Godów pn. "Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Godów" w 2013 roku.