Przesunięciu ulega termin składania ofert na dzień 10.05.2013 godz. 10.00 oraz termin otwarcia ofert w dniu 10.05.2013 godz. 10.30. Wadium należy wnieść do dnia 10.05.2013 do godz. 10.00.

Dodano projekt zjazdu wraz z rysunkami.