W związku z zadanymi pytaniami do przetargu zmianie ulega termin składania ofert na dzień 18.06.2013r. godz. 10:00 oraz termin otwarcia ofert w dniu 18.06.2013 godz. 10:30