Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Budowa siłowni zewnętrznej w Krostoszowicach

CPV:
45.21.20.00-6, 45.21.21.72-2

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 31.07.2013 r.

Osoba odpowiedzialna:
Izabela Grabiec Kowol, Barbara Banko

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów - Biuro Obsługi Klienta

Oferty można składać do:
2013-07-02 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2013-07-02 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów - Sala Posiedzeń

Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące