Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się zmiany do wszczętego przetargu na "Przebudowę  boiska szkolnego oraz budowę skoczni do skoku w dal wraz z rozbiegiem w Łaziskach".

Przesunięciu ulega termin składania ofert na dzień 26.06.2013 godz. 10.00 oraz termin otwarcia ofert w dniu 26.06.2013 godz. 10.30. Wadium należy wnieść do dnia 26.06.2013 do godz. 10.00.