Przesunięciu ulega termin składania ofert na dzień 26.06.2013 godz. 10.00 oraz termin otwarcia ofert w dniu 26.06.2013 godz. 10.30. Wadium należy wnieść do dnia 26.06.2013 do godz. 10.00.