GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:


1. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PORUCZNIKA PILOTA FRANCISZKA SURMY W GOŁKOWICACH
Dyrektor mgr Waldemar Paszylka
ul. 1 Maja 101A
44-341 Gołkowice
tel. +48 32 472 76 44
e-mail: zsgolkowice@op.pl
strona internetowa https://sp-golkowice.godow.pl - strona pełni rolę BIP


2. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W SKRZYSZOWIE
Dyrektor mgr Joanna Bonarek
ul. 1 Maja 177
44-348 Skrzyszów
tel. + 48 32 472 65 79
mail: szkolapodstawowa@skrzyszow.org
strona internetowa:  https://sp-skrzyszow.godow.pl/ - strona pełni rolę BIP


3. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GODOWIE
Dyrektor mgr Barbara Brzezińska
- SZKOŁA PODSTAWOWA
ul. Szkolna 11
44-340 Godów
tel. +48 32 476 50 07
e-mail: spgodow@op.pl
strona internetowa:  http://zsp-godow.godow.pl - strona pełni rolę BIP
- PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
ul.  1 Szkolna 11
44-340 Godów
tel. +48 32 476 50 07
e-mail: godowprzedszkole@wp.pl
strona internetowa: http://zsp-godow.godow.pl - strona pełni rolę BIP


4. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁAZISKACH
Dyrektor mgr Jolanta Janetta
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
ul. Powstańców Śląskich 151
44-340 Godów
tel. +48 32 476 57 06
e-mail: sekretariat@zsplaziska.edu.godow.pl
strona internetowa: http://zsp-laziska.godow.pl - strona pełni rolę BIP
- PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
ul.  Powstańców  Śląskich 151
44-340 Godów
tel. +48 32 476 50 69
e-mail: sekretariat@zsplaziska.edu.godow.pl
strona internetowa: http://zsp-laziska.godow.pl - strona pełni rolę BIP

5. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SKRBEŃSKU
Dyrektor  mgr Jolanta Uherek
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO
ul. Szkolna 1
44-341 Skrbeńsko
tel. +48 32 472 75 07
e-mail: zspskrbensko@zspskrbensko.edu.godow.pl
strona internetowa: http://zsp-skrbensko.godow.pl - strona pełni rolę BIP
- PRZEDSZKOLE PUBLICZNE IM. JANUSZA KORCZAKA
ul. Szkolna 1
44-341 Skrbeńsko
tel. + 48 32 472 70 43
e-mail: zspskrbensko@zspskrbensko.edu.godow.pl
strona internetowa: http://zsp-skrbensko.godow.pl - strona pełni rolę BIP


6. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GUSTAWA MORCINKA W KROSTOSZOWICACH
Dyrektor mgr Marzena Sitko
ul. Gustawa Morcinka 4
44-348 Krostoszowice
tel. +48 32 472 60 67
e-mail: sekretariat@spkrostoszowice.pl
strona internetowa: http://sp-krostoszowice.godow.pl - strona pełni rolę BIP


7. PRZEDSZKOLE PUBLICZNE IM. "PRZYJACIÓŁ KUBUSIA PUCHATKA"
W GOŁKOWICACH
Dyrektor mgr Maria Papierok
ul.  St. Staszica 1
44-341 Gołkowice
tel. +48 32 472 70 42, +48 32 722 89 90
e-mail: przedszkole@ppgolkowice.pl
strona internetowa: http://pp-golkowice.godow.pl – strona pełni rolę BIP


8. PRZEDSZKOLE PUBLICZNE "BAJKOWE WZGÓRZE" W SKRZYSZOWIE
Dyrektor mgr Mariola Moczała
ul. Przedszkolna 26
44-348 Skrzyszów
tel. +48 32 472 60 61
e-mail: biuro@ppskrzyszow.pl
strona internetowa: http://pp-skrzyszow.godow.pl – strona pełni rolę BIP


9. GMINNE CENTRUM KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W GODOWIE
Dyrektor mgr Tatiana Stopyra
ul. 1 Maja 93
44-340 Godów
tel. +48 32 476 56 30
e-mail: centrum@gckgodow.pl
strona internetowa: http://gck.godow.pl – strona pełni rolę BIP

W skład Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie wchodzą:
- OŚRODEK KULTURY W GODOWIE
Kierownik mgr Aleksandra Szwarc
ul. 1 Maja 93
44-340 Godów
tel. +48 32 476 56 30

- OŚRODEK KULTURY W GOŁKOWICACH
Kierownik mgr Karina Skrzyszowska
ul. 1 Maja 101
44-341 Gołkowice
tel. +48 32 472 75 32

- OŚRODEK KULTURY W SKRZYSZOWIE
Kierownik mgr Paweł Sobik
ul. Wyzwolenia 12
44-348 Skrzyszów
tel. +48 32 472 64 17

- OŚRODEK KULTURY W SKRBEŃSKU
Kierownik mgr Adrianna Pawlas
ul. Zielona 25
44-341 Skrbeńsko
tel. + 48 32 472 70 50

- ŚWIETLICA WIEJSKA W PODBUCZU
Kierownik Gabriela Krzyształa
ul. Wiejska 17
44-348 Podbucze
te. + 48 32 472 60 72


10. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GODOWIE
Dyrektor mgr Bożena Holesz
ul. 1 Maja 18
44-340 Godów
tel. +48 32 472 70 70
e-mail: kontakt@bibliotekagodow.pl
strona internetowa: http://biblioteka.godow.pl – strona pełni rolę BIP
- Filia nr 1 w Gołkowicach
ul. 1 Maja 101
44-341 Gołkowice
tel. +48 32 474 70 12
- Filia nr 2 w Skrzyszowie
ul. Powstańców Śląskich 11
44-348 Skrzyszów
tel. +48 32 472 63 69
- Filia nr 3 w Skrbeńsku
ul. Zielona 25
44-341 Skrbeńsko
tel. +48 32 722 88 07
- Filia nr 4 w Krostoszowicach
ul. Gustawa Morcinka 4
44-348 Krostoszowice
tel. +48 32 472 64 45
- Filia nr 5 w Łaziskach
ul. Powstańców Śląskich 151
44-340 Łaziska
tel. +48 32 476 56 86

11. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  W GODOWIE
Kierownik Mirela Tront
ul. 1 Maja 66
44-340 Godów
tel. +48 32 472 77 33  wew. 21; 24, 25, 26
e-mail: opsgodow@opsgodow.pl
strona internetowa: https://gops.godow.pl – strona pełni rolę BIP


12. ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA W KROSTOSZOWICACH
Kierownik mgr Adriana Spandel
ul. Gustawa Morcinka 4
44-348 Krostoszowice
tel. (32) 47 27 923
email: spw.krostoszowice@gmail.com
strona internetowa: http://swietlica.godow.pl – strona pełni rolę BIP
- Filia w Łaziskach
ul. Powstańców Śląskich 95
44-340 Łaziska
te. +48 32 476 67 39
- Filia w Skrzyszowie
ul. 1 Maja 177
44-348 Skrzyszów
tel.. +48 32 722 89 80