Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Utwardzenie terenu pod wiatą wielofunkcyjną w Krostoszowicach

CPV:
45233222-1, 45233253-7

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 21 sierpnia 2013 r.

Osoba odpowiedzialna:
Izabela Grabiec Kowol, Barbara Banko

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów, Biuro Obsługi Klienta

Oferty można składać do:
2013-07-25 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2013-07-25 godz: 09:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów - sala posiedzeń

Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące