Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Budowa oświetlenia ulicznego w Skrbeńsku przy ulicy Piotrowickiej - bocznej

CPV:
45311100-1, 45311200-2, 45315600-4, 45315100-9

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 30 września 2013 r.

Osoba odpowiedzialna:
Izabela Grabiec Kowol, Barbara Banko

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów - Biuro Obsługi Klienta

Oferty można składać do:
2013-07-26 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2013-07-26 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów - sala posiedzeń

Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące