Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Budowa sieci wodociągowej w Krostoszowicach

CPV:
45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 31 października 2013r.

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko, Izabela Grabiec-Kowol

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów - Biuro Obsługi Klienta

Oferty można składać do:
2013-08-19 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2013-08-19 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów - Sala Posiedzeń

Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące