Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Remont i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Łaziskach

CPV:
45.23.32.20-7, 45.23.31.23-7

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 15 listopada 2013r.

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko, Izabela Grabiec-Kowol

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów - Biuro Obsługi Klienta

Oferty można składać do:
2013-09-19 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2013-09-19 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów - Sala Posiedzeń

Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
Wniesienie wadium w wysokości 12.000,00 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące