Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Zakup soli drogowej

CPV:
34.92.71.00-2

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 31 marca 2014r.

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko, Izabela Grabiec Kowol

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy - Biuro Obsługi Klienta
ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów


Oferty można składać do:
2013-10-02 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2013-10-02 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy - Sala Posiedzeń
ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Uwagi:


Firmy uczestniczące