Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Godów.

CPV:
90620000-9, 90630000-2, 90610000-6

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 30 kwietnia 2014r.

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko, Izabela Grabiec Kowol

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów - Biuro Obsługi Klienta
ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów


Oferty można składać do:
2013-10-04 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2013-10-04 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów - Sala Posiedzeń
ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów


Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Uwagi:


Firmy uczestniczące