W związku z prośbą jednego z wykonawców przesunięciu ulega termin składania ofert na dzień 01.10.2013 godz. 10.00 oraz termin otwarcia ofert w dniu 01.10.2013 godz. 10.30.