Przesunięciu ulega termin składania ofert na dzień 07.10.2013 godz. 10.00 oraz termin otwarcia ofert w dniu 07.10.2013 godz. 10.30. Wadium należy wnieść do dnia 07.10.2013 do godz. 10.00.