Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Remont drogi gminnej - odgałęzienie ul. Powstańców Śl. w Łaziskach dz. nr 2394/493

CPV:
45233226-9, 451112000

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 30 maja 2014r.

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko, Izabela Grabiec Kowol

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów
- Biuro Obsługi Klienta


Oferty można składać do:
2013-10-21 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2013-10-21 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów
- Sala Posiedzeń


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące