Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Przebudowa odgałęzienia ul. 1 Maja w Godowie etap 1 - zabudowa kanalizacji deszczowej.

CPV:
45232410-9, 45111200-0, 45231100-6, 44130000-0, 45255600-5

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 15 grudnia 2013

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko, Izabela Grabiec Kowol

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów - Biuro Obsługi Klienta
ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów


Oferty można składać do:
2013-10-28 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2013-10-28 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów - Sala Posiedzeń
ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Uwagi:


Firmy uczestniczące