Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Wykonanie dokumentacji projektowej zmian przebiegów kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Godów

CPV:
73.32.00.00-7

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 30 maja 2014r.

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko, Izabela Grabiec Kowol

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów - Biuro Obsługi Klienta
ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów


Oferty można składać do:
2013-11-19 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2013-11-19 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów - Sala Posiedzeń
ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Uwagi:


Firmy uczestniczące