Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów stałych z obiektów podlegających Gminie Godów.

CPV:
90500000

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
od 01.01.2014 do 31.12.2014

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko, Izabela Grabiec Kowol

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów - Biuro Obsługi Klienta
ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów


Oferty można składać do:
2013-12-18 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2013-12-18 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów - Sala Posiedzeń
ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium - 800,00 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące