Przegląd

Senat
Sejm wg komitetów-zbiorcze
Sejm wg Komitetów-szczegółowo


Arkusz 1: Senat

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r.


SENAT


Województwo śląskie

Powiat wodzisławski

Gmina Godów

Kod gminy 241505

Nr obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 Razem %
Typ obwodu P P P P P P P P


L. uprawnionych 1540 1429 1496 976 1420 734 1550 1375 10520

L.wyb. koresp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L. kart otrzymanych 1450 1351 1400 898 1300 705 1450 1302 9856

L. kart wydanych 755 728 698 438 837 395 775 594 5220 49,62 Frekwencja
L. wyborców głosujących przez pełnomocnika 1 0 0 0 0 0 0 0 1

L. kart niewykorzystanych 695 623 702 460 463 310 675 708 4636

L. kart wyjętych z urny 755 728 698 438 837 395 775 594 5220

L. kart wyjętych z kopert 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L. kart nieważnych 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L. kart ważnych 755 728 698 438 837 395 775 594 5220 100
L. głosów nieważnych 8 13 23 14 8 5 23 6 100 1,92
L. głosów ważnych 747 715 675 424 829 390 752 588 5120 98,08
Rozliczenie głosów ważnych
Nazwisko i imię 1 2 3 4 5 6 7 8 Razem %
Bielawski Andrzej Kazimierz 28 43 42 23 20 21 33 25 235 4,59
Ciurko Wiesława Bronisława 20 14 11 10 11 13 9 11 99 1,93
Dziewior Grzegorz Andrzej 129 138 139 75 63 53 120 103 820 16,02
Hajduk Adam 9 10 8 2 2 2 2 4 39 0,76
Jedynak Tadeusz Janusz 13 21 27 18 17 17 12 10 135 2,64
Wala Eugeniusz 367 371 304 226 642 200 415 335 2860 55,86
Zdziebło Adam Michał 179 114 138 66 67 78 152 97 891 17,40
Zioło Aleksander Zbigniew 2 4 6 4 7 6 9 3 41 0,80
Razem głosów ważnych 747 715 675 424 829 390 752 588 5120 100,00

Arkusz 2: Sejm wg komitetów-zbiorcze

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r.


SEJM - zbiorczo


Województwo śląskie

Powiat wodzisławski

Gmina Godów

Kod gminy 241505
Nr obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 Razem %
Typ obwodu P P P P P P P P


L. uprawnionych 1540 1429 1496 976 1420 734 1550 1375 10520

L.wyb. koresp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L. kart otrzymanych 1450 1349 1401 900 1300 700 1450 1300 9850

L. kart wydanych 755 728 698 438 837 395 775 594 5220 49,62 Frekwencja
L. wyborców głosujących przez pełnomocnika 1 0 0 0 0 0 0 0 1

L. kart niewykorzystanych 695 621 703 462 463 305 675 706 4630

L. kart wyjętych z urny 754 728 698 438 837 395 775 594 5219

L. kart wyjętych z kopert 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L. kart nieważnych 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L. kart ważnych 754 728 698 438 837 395 775 594 5219

L. głosów nieważnych 43 51 62 36 39 18 46 42 337 6,46
L. głosów ważnych 711 677 636 402 798 377 729 552 4882 93,54
Rozliczenie głosów ważnych
Nr obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 Razem %
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 200 164 149 126 228 79 230 167 1343 27,51
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza 33 32 2 11 19 14 23 18 152 3,11
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej 34 30 41 19 72 18 55 38 307 6,29
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota 39 40 56 33 74 37 62 33 374 7,66
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 100 217 223 61 123 95 82 74 975 19,97
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 4 3 3 4 14 2 1 5 36 0,74
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 289 177 142 142 254 124 263 213 1604 32,86
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke 11 11 14 5 8 8 10 3 70 1,43
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawica 1 3 6 1 6 0 3 1 21 0,43
Razem głosów ważnych 711 677 636 402 798 377 729 552 4882 100,00

Arkusz 3: Sejm wg Komitetów-szczegółowo

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r.


SEJM - szczegółowo


Województwo śląskie

Powiat wodzisławski

Gmina Godów

Kod gminy 241505

Nr obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 Razem % w ramach listy % wszystkich głosów ważnych
Typ obwodu P P P P P P P P 4882

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość
200 164 149 126 228 79 230 167 1343
27,51
Piecha Bolesław Grzegorz 80 85 76 49 86 52 87 71 586 43,63
Kloc Izabela Helena 26 10 10 18 19 6 35 11 135 10,05
Janik Grzegorz Piotr 12 8 11 18 8 4 40 19 120 8,94
Drosio Marian 15 10 5 13 32 4 14 14 107 7,97
Sobierajski Czesław Stanisław 2 0 3 2 3 1 4 2 17 1,27
Matusiak Grzegorz 37 36 16 12 42 9 24 25 201 14,97
Lenart Małgorzata 2 3 1 0 2 1 2 2 13 0,97
Wawrzyczek Daniel Emilian 2 2 1 2 3 0 2 0 12 0,89
Krasowska-Salamon Izabella Barbara 2 1 1 0 3 0 0 0 7 0,52
Glenc Teresa 7 1 7 3 17 0 15 8 58 4,32
Gruszka Ewa Agnieszka 2 5 5 2 4 1 1 4 24 1,79
Chmielewski Mariusz 0 1 1 3 0 0 2 1 8 0,60
Marciniak Zbigniew Józef 2 0 3 1 0 0 2 4 12 0,89
Raiwa Monika Katarzyna 1 0 0 0 2 0 1 1 5 0,37
Woźnica Regina 2 1 1 0 2 0 0 1 7 0,52
Gerus Michał Adam 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0,15
Piksa Urszula Barbara 3 1 3 0 2 0 1 1 11 0,82
Witt Michał Paweł 4 0 4 3 3 1 0 3 18 1,34
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy
Polska Jest Najważniejsza
33 32 2 11 19 14 23 18 152
3,11
Gawęda Adam 20 15 0 8 13 7 12 13 88 57,89
Michałowski Artur Elicjusz 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1,32
Łużniak Karol Antoni 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1,32
Klima Piotr Paweł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Ciemięga Marian Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Gruszka Marek Aleksander 0 1 0 2 0 1 1 1 6 3,95
Wachtarczyk Urszula Salomea 5 9 2 0 5 1 2 2 26 17,11
Sulewski Michał Piotr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Salomon Ewa Agnieszka 1 0 0 0 0 2 0 1 4 2,63
Gadomski Adam 6 2 0 0 1 2 2 0 13 8,55
Kiedrowska Romana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Płachecki Ireneusz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Lechowicz Alicja Elżbieta 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1,32
Faryna Agnieszka Joanna 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1,32
Groborz Józef 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1,32
Chrószcz Dorota Bogusława 0 4 0 0 0 0 1 0 5 3,29
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy
Sojusz Lewicy Demokratycznej
34 30 41 19 72 18 55 38 307
6,29
Motowidło Tadeusz 21 20 22 6 45 11 37 25 187 60,91
Ogórek Magdalena Agnieszka 5 5 5 5 6 2 4 3 35 11,40
Jarosz Marian Franciszek 6 1 3 2 8 2 6 1 29 9,45
Pierchała Irena Bronisława 0 1 2 0 4 1 2 1 11 3,58
Graś Grażyna Bogusława 0 0 0 2 2 0 0 1 5 1,63
Krzak Zdzisław 0 1 2 0 1 0 0 0 4 1,30
Pruszkowska Barbara 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0,98
Pająk Kornel Piotr 0 1 1 2 0 0 0 1 5 1,63
Kaszubski Ryszard 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0,65
Spyrczak Jolanta Zofia 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0,65
Szczepanek Przemysław Eugeniusz 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,33
Witala - Sługa Ilona Beata 1 0 0 1 0 0 1 0 3 0,98
Dolata Joanna Anna 0 1 1 0 3 0 1 2 8 2,61
Wyleżych Adam Grzegorz 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0,65
Sulikowska Irena Zofia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Dąbkowski Stefan Andrzej 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,33
Wojtach Zuzanna 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0,65
Mazur Krzysztof 0 0 3 0 0 1 1 2 7 2,28
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy
Ruch Palikota
39 40 56 33 74 37 62 33 374
7,66
Chmielowski Piotr Sylwester 21 22 31 11 34 17 33 18 187 50,00
Skóra Eugeniusz Jerzy 3 2 2 4 5 1 4 3 24 6,42
Maszewska Lucyna Magdalena 3 2 2 2 5 3 7 1 25 6,68
Morcińska Izabela Maria 0 1 4 1 2 1 3 1 13 3,48
Bielewicz Krzysztof Aleksander 1 0 0 2 6 0 5 2 16 4,28
Kasza Jerzy Henryk 0 1 3 2 2 0 1 1 10 2,67
Kaczmarczyk Mateusz Piotr 4 4 3 3 1 3 2 0 20 5,35
Burzak Katarzyna Anna 2 1 1 0 0 3 1 1 9 2,41
Krzykała Barbara Anna 1 3 1 1 6 3 1 0 16 4,28
Kruk Tadeusz 3 1 2 0 4 1 0 0 11 2,94
Barańska - Kawałek Aleksandra Maria 0 0 0 2 0 0 0 1 3 0,80
Golian Bożena 0 1 0 1 0 0 0 1 3 0,80
Jurczyk Krystyna 0 2 6 1 7 2 3 2 23 6,15
Sokołowski Łukasz Stanisław 1 0 1 3 2 3 2 2 14 3,74
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy
Polskie Stronnictwo Ludowe
100 217 223 61 123 95 82 74 975
19,97
Karasek Bronisław 87 200 209 38 95 86 63 55 833 85,44
Szereda Piotr Tomasz 8 16 14 5 10 8 10 6 77 7,90
Zielonka Magdalena Beata 3 1 0 3 2 0 2 1 12 1,23
Kuczera Krystyna Irena 0 0 0 2 1 0 1 2 6 0,62
Gąsiorczyk Alojzy Stanisław 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Sobala Tadeusz Stanisław 1 0 0 4 6 0 1 1 13 1,33
Kwade Danuta Bożena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Zaborowska Elżbieta Maria 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0,21
Kretek Gerard Franciszek 0 0 0 2 6 0 2 5 15 1,54
Damaszk Krystyna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Gizdoń Jan Stanisław 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Kopeć Jerzy Stefan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Fajkus Roman Alojzy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Zajączkowska Ewa Justyna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Gwoździk Małgorzata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Guzy Aleksandra Karolina 0 0 0 1 1 0 1 0 3 0,31
Bober Wioletta Anna 0 0 0 5 2 1 2 4 14 1,44
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy
Polska Partia Pracy - Sierpień 80
4 3 3 4 14 2 1 5 36
0,74
Pruszkowski Tadeusz Antoni 2 0 0 1 6 2 0 0 11 30,56
Piechaczek Joanna Ewa 1 0 2 1 1 0 1 1 7 19,44
Sławek Andrzej Aleksander 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2,78
Lubowicka Katarzyna Elżbieta 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2,78
Nelke Sebastian Franciszek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Przygoda Justyna 0 0 0 0 4 0 0 0 4 11,11
Dembowski Sławomir Piotr 1 0 0 0 0 0 0 2 3 8,33
Remiarz Małgorzata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Kąkol Zbigniew Grzegorz 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2,78
Skowrońska-Badura Aldona Jadwiga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Szulc Mateusz Jakub 0 0 0 1 0 0 0 1 2 5,56
Rotkegel Stefania Bożena 0 1 0 0 1 0 0 0 2 5,56
Wodniok Sabina Jadwiga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Kisiała Maria Inga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Biernatek Patryk Arkadiusz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Szczygieł Patrycja Krystyna 0 0 0 1 1 0 0 0 2 5,56
Niziołek Bronisława Teresa 0 1 1 0 0 0 0 0 2 5,56
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy
Platforma Obywatelska RP
289 177 142 142 254 124 263 213 1604
32,86
Kluzik-Rostkowska Joanna Grażyna 61 48 28 35 75 24 59 62 392 24,44
Krząkała Marek Grzegorz 18 9 3 10 22 4 14 11 91 5,67
Gadowski Krzysztof Jan 124 75 71 41 77 64 81 75 608 37,91
Siedlaczek Henryk Piotr 11 11 4 9 12 3 9 8 67 4,18
Bokuniewicz Aneta Sabina 1 1 0 3 0 0 1 3 9 0,56
Zawadzki Ryszard Józef 52 11 20 33 57 22 66 42 303 18,89
Rybka Krzysztof Józef 1 2 2 1 0 0 3 0 9 0,56
Kaczyńska Mirela Barbara 1 1 1 0 0 0 1 1 5 0,31
Zienc Piotr Robert 1 1 0 0 2 0 4 0 8 0,50
Cyroń Witold Krzysztof 3 3 0 2 3 1 1 2 15 0,94
Halfar Barbara 4 5 2 2 1 0 4 2 20 1,25
Bombik Łukasz Grzegorz 0 0 1 0 1 0 0 1 3 0,19
Olszewska Ewa Barbara 0 2 5 2 2 1 7 1 20 1,25
Bech Aleksander 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,06
Fijołek Urszula 1 2 2 0 1 2 1 2 11 0,69
Krakowczyk - Piotrowska Monika Joanna 2 0 0 0 0 1 5 0 8 0,50
Piechula Stanisław Maksymilian 4 3 1 1 0 0 2 1 12 0,75
Konar Ilona Małgorzata 4 3 2 3 1 2 5 2 22 1,37
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy
Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke
11 11 14 5 8 8 10 3 70
1,43
Kurpas Adam Jerzy 6 6 6 3 3 4 7 0 35 50,00
Nowak Michał Damian 0 1 1 1 0 0 1 0 4 5,71
Cincio Anna Alicja 2 0 3 0 2 4 0 1 12 17,14
Szecówka Magdalena Jadwiga 1 0 0 0 2 0 0 0 3 4,29
Krawczyk Iwona Maria 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2,86
Kempny Szymon Grzegorz 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1,43
Gmerek Marcin Lucjan 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1,43
Pacek Anna Edyta 0 2 1 1 1 0 1 0 6 8,57
Pojda Krzysztof Grzegorz 2 2 1 0 0 0 0 1 6 8,57
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy
Prawica
1 3 6 1 6 0 3 1 21
0,43
Frączek Ryszard Arkadiusz 0 1 1 1 0 0 0 0 3 14,29
Suski Michał Czesław 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Sobczak Urszula Agnieszka 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4,76
Caniboł Andrzej Franciszek 0 1 5 0 3 0 3 1 13 61,90
Kaliciński Stanisław 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Zając Gabriela 1 0 0 0 1 0 0 0 2 9,52
Giero Patrycja Agnieszka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Kowalewska Magdalena Maria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Łukasik Andrzej Stanisław 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Jaszczyszyn Dawid Krystian 0 0 0 0 2 0 0 0 2 9,52