Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się zmiany do  przetargu na "Remont cząstkowy dróg gminnych".

Anuluje się specyfikację istotnych warunków zamówienia, w zamian wprowadza się nową ujednoliconą specyfikację istotnych warunków zamówienia.

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Termin składania ofert - 16.03.2012 do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - Biuro Obsługi Klienta.

Termin otwarcia ofert - 16.03.2012 do godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego - sala posiedzeń.

Zmianie ulega również termin wykonania zamówienia na 31 maja 2012 r.