Na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się zmiany do wszczętego przetargu na Budowę ścieżki rowerowej pn. "Żelazny szlak rowerowy".

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania ofert na dzień 08.05.2017r. godz. 9:00 oraz termin otwarcia ofert w dniu 08.05.2017r. godz. 9:30. Wadium należy wnieść do terminu składania ofert, tj. do 08.05.2017r. do godz. 9:00.