Zamknij okno Drukuj dokument

Wykonanie nakładek asfaltowych, utwardzeń nawierzchni dróg oraz remontu cząstkowego dróg gminnych na terenie Gminy Godów

Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Wykonanie nakładek asflatowych, utwardzeń nawierzchni dróg oraz remontu cząstkowego dróg gminnych na terenie Gminy Godów

CPV:
45233123-7, 45233222-1, 45233223-8, 45233142-6

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
Szczegółowe warunki zawarte są w siwz.

Termin realizacji:
część 1 - do 30.08.2018, część 2 - do 30.08.2018, część 3 - 30.07.2018

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko, Gabriela Brzemia

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów - Biuro Obsługi Klienta
ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów


Oferty można składać do:
2018-05-07 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-05-07 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów - Sala Posiedzeń
ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów


Kryteria wyboru:
cena - 60%
termin gwarancji - 40%


Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu (123.3kB)    
siwz (199.6kB)    
zał. nr 1 do siwz - umowa (139.9kB)    
Zał nr 2 do siwz - formularz ofertowy (34.2kB)    
Zał nr 3 do siwz - oświadczenie wstępne. (31.9kB)    
Zał nr 4 do siwz - oświadczenie grupa kapitałowa (23.7kB)    
Zał nr 5 do siwz - zobowiązanie podmiotu (21kB)    
Zał nr 6 do siwz - wykaz robót (23.3kB)    
Zał nr 7 do siwz - wykaz osób (25.3kB)    
Zał. nr 8 do siwz - rozporządzenie (742.6kB)    
zał. nr 9 do siwz (31.1kB)    
Zał. nr 10 do siwz - Roboty Przygotowawcze (227.3kB)    
Zał. nr 10 do siwz - dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie (237.9kB)    
Zał. nr 10 do siwz - nawierzchnia z betonu asfaltowego (808.3kB)    
Zał. nr 10 do siwz - podbudowa z tłucznia kamiennego (142.8kB)    
Zał. nr 10 do siwz - roboty ziemne (483.4kB)    
Zał. nr 10 do siwz - SST remont cząstkowy (63.5kB)    
Zał. nr 10 do siwz - zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (130.3kB)    
Zał. nr 11 - część 1 (17.4kB)    
Zał. nr 12 - część 2 (119.9kB)    
Zał. nr 13 - część 3 (17.7kB)    

Metadane

Źródło informacji:Barbara Banko
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Barbara Banko
Data wprowadzenia:2018-04-18 12:02:15
Opublikował:Barbara Banko
Data publikacji:2018-04-18 12:09:55
Ostatnia zmiana:2018-04-18 12:10:09
Ilość wyświetleń:959