Pytanie nr 1 - Proszę o podanie rodzaju wykładziny?

Odpowiedź nr 1 - wykładzina dywanowa przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej posiadająca atesty wymagane dla obiektów przedszkolnych (wymagane atesty higieniczne, potwierdzenie trudnozapalności)

uszczegóławia się o parametry:

- waga runa: min 500g/m2

- gęstość runa: min 145 000 szt/m2