Jeśli wyjeżdżasz, a chciałbyś wziąć udział w głosowaniu możesz otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Dzięki zaświadczeniu możesz zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju i za granicą.

Zaświadczenie o prawie do głosowania możesz odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika.

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do dnia 24 maja 2019 r. (w godz. pracy Urzędu).

 

Aby otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania przygotuj:

- dowód osobisty lub paszport;

- wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymasz natychmiast po złożeniu wniosku.