UWAGA!

Zmiana terminu składania ofert.

W związku z wniesinymi pytaniami Zamawiający zmienia termin skladania i otwarcia ofert.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 3 października 2019r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 3 października 2019r. o godz. 10:30 w sali posiedzeń zamawiającego.