Nagranie XI Sesji Rady Gminy Godów - 26.09.2019 r.