Nazwa i adres Zamawiającego:
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie
44 – 340 Godów
ul. 1 Maja 93
tel./fax. 32 47 65 630
e-mail: centrum@gckgodow.pl
 
Nazwa przedmiotu zamówienia:
Druk gazety „Jesteśmy”.