W sprawie:
określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Godów na rok szkolny 2020/2021

Data uchwały:
2020-07-27

Numer uchwały:
XXII/130/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Godów

Uchwała wchodzi w życie:
14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego