1. Dane Zamawiającego:
Gmina Godów, 44-340 Godów, ul. 1 Maja 53
NIP: 647-17-04-413, Regon: 276258730

2. Przedmiot zamówienia:
Usługa wykonania wyceny nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Godów:
Nieruchomość położona w Gołkowicach przy ul. Piotrowickiej 3, zabudowana budynkiem Przedszkola Publicznego w Gołkowicach, zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl. oznaczonej nr KW GL1W/00019656/0, obejmująca działki ewidencyjne nr 414/1 o pow. 0,1100 ha, 412/1 o pow. 0,5358 ha, 243/1 o pow. 0,1887 ha, 242/1 o pow. 0,2413 ha, mapa 9, obręb Gołkowice.
Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowej – 1,0758 ha.

Oferty cenowe należy  dostarczyć do siedziby Zamawiającego w formie papierowej  lub elektronicznie na adres: gmina@godow.pl.

3. Cel wyceny: oddanie nieruchomości w trwały zarząd na rzecz  jednostki oświatowej.
4. Termin złożenia ofert cenowych : 02 lutego 2021 r.
5. Termin realizacji zamówienia : 31.03.2021 r.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.  32 4765065, wew. 28.