Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Remont cząstkowy dróg gminnych

CPV:
452331426

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 15 lipca 2013r.

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko, Izabela Grabiec Kowol

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów - Biuro Obsługi Klienta

Oferty można składać do:
2013-05-06 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2013-05-06 godz: 09:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów - Sala Posiedzeń

Kryteria wyboru:
cena 100 %

Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące