Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się zmiany do wszczętego przetargu na "Prowadzenie zajęć edukacyjnych w Zespole Szkół w Skrzyszowie - Gimnazjum w ramach projektu Dobra szkoła - lepsz przyszłość".

 

Zmiana dotyczy części 28.

Prawidłowy zakres zamówienia:

CZĘŚĆ Nr: 28

NAZWA: Prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

Grupa uczniów: klasy I-III

2) Czas trwania lub termin wykonania:

- średnio po 2 godziny tygodniowo = 28 godzin (1 godzina = 1 godzinie lekcyjnej)

 

Zmianie ulegają również zapisy siwz w następujących punktach:

1. Punkt 6.2.5 warunek posiadania wiedzy i doświadczenia dla części 28, 31.

2. Punkt 6.2.6 warunek posiadania wiedzy i doświadczenia dla części 27.

3. Punkt 6.3.5 warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dla części 28, 31.

4. Punkt 6.3.6 warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dla części 27.

 

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.


Przesunięciu ulega termin składania ofert na dzień 30.10.2014 godz. 11.00 oraz termin otwarcia ofert w dniu 30.10.2014 godz. 11.30.