Corocznie w tutejszym Urzedzie Stanu Cywilnego wręczane są medale za długoletnie pożycie małżeńskie mieszkańcom naszej gminy, którzy obchodzą Jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego.

Mieszkańcy naszej gminy, którzy zawierali małżeństwo nie na terenie naszej gminy a obchodzą w danym roku Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego i pragną brać udział w tej uroczystości proszeni są o zgłoszenie tego faktu w tutejszym USC.


Urząd Stanu Cywilnego w Godowie, pokój nr 1 i 2, tel. 32 47 65 065 wew. 13