Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Zakup samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego

CPV:
34.14.42.10-3

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 23 listopada 2011 r.

Osoba odpowiedzialna:
Izabela Grabiec Kowol, Barbara Banko

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów - Biuro Obsługi Klienta

Oferty można składać do:
2011-11-02 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2011-11-02 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów - Sala Posiedzeń

Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące