Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Wywóz odpadów komunalnych

CPV:
90.51.10.00-2

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 31 grudnia 2012 r.

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów, Biuro Obsługi Klienta

Oferty można składać do:
2011-11-03 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2011-11-03 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów, Sala Posiedzeń

Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące